Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 赏要明,罚要公,切勿夸张自伐,扣减军粮。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 获利颇厚,但利己利人,分财宜均,若靳而不施,必致众忌。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下气运强盛,财宜散不宜聚,聚则有祸。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 泽上於天,有居高位之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 夬有决绝之意,且夬反为姤,姤曰「勿用取女」,此婚不成。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 「泽上於天」防有水溢之患。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 夬者决也,有断之意,一断便可了讼。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
显示网友评论 :
第 43 卦 泽天夬
卦辞 夬:扬于王庭,孚号,有厉,告自邑,不利即戎,利有攸往。
彖曰 夬,决也,刚决柔也。健而说,决而和,扬于王庭,柔乘五刚也。孚号有厉,其危乃光也。告自邑,不利即戎,所尚乃穷也。利有攸往,刚长乃终也。
象曰 泽上于天,夬;君子以施禄及下,居德则忌。
上六
      爻辞: 无号,终有凶。
象曰: 无号之凶,终不可长也。
九五
  爻辞: 苋陆夬夬,中行无咎。
象曰: 中行无咎,中未光也。
九四
  爻辞: 臀无肤,其行次且。牵羊悔亡,闻言不信。
象曰: 其行次且,位不当也。闻言不信,聪不明也。
九三
  爻辞: 壮于頄,有凶。君子夬夬,独行遇雨,若濡有愠,无咎。
象曰: 君子夬夬,终无咎也。
九二
  爻辞: 惕号,莫夜有戎,勿恤。
象曰: 有戎勿恤,得中道也。
初九
  爻辞: 壮于前趾,往不胜为吝。
象曰: 不胜而往,咎也。