Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 有利則貿易,無則改售,宜速不宜緩。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 電逐風行,正可一鼓而平。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 風雷合益,大得志也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅防有雷擊風摧之患,完者宜修葺之,朽者宜改作之。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 迅雷烈風,正當運途振作之際,改舊換新,在此時也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 震男巽女,天然配合。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝木太盛之症,治宜損陽扶陰。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 返躬自省,怒息氣平,訟事自罷。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 已經改遷變易,不可復得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 單月男,雙月女。
顯示網友評論 :
第 42 卦 風雷益
卦辭 益:利有攸往,利涉大川。
彖曰 益,損上益下,民說無疆,自上下下,其道大光。利有攸往,中正有慶。利涉大川,木道乃行。益動而巽,日進無疆。天施地生,其益無方。凡益之道,與時偕行。
象曰 風雷,益﹔君子以見善則遷,有過則改。
上九
  爻辭: 莫益之,或擊之,立心勿恆,凶。
象曰: 莫益之,偏辭也。或擊之,自外來也。
九五
  爻辭: 有孚惠心,勿問元吉。有孚惠我德。
象曰: 有孚惠心,勿問之矣。惠我德,大得志也。
六四
      爻辭: 中行,告公從。利用為依遷國。
象曰: 告公從,以益志也。
六三
      爻辭: 益之用凶事,無咎。有孚中行,告公用圭。
象曰: 益用凶事,固有之也。
六二
      爻辭: 或益之,十朋之龜弗克違,永貞吉。王用享于帝,吉。
象曰: 或益之,自外來也。
初九
  爻辭: 利用為大作,元吉,無咎。
象曰: 元吉無咎,下不厚事也。