Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 得時得令,「雷雨之動滿盈」,大利。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 威武一振,有大寇翦滅,小寇服從之象。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有聲震百里,澤被群生之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 天盤有動,地盤有難,宜祈禱解免。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 災難解脫,大有奮發振作之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 震雷坎雨,陰陽交濟,生育暢茂,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 幸得寬宥無罪。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一時可歸,防小有災難,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 40 卦 雷水解
卦辭 解:利西南,無所往,其來復吉。有攸往,夙吉。
彖曰 解,險以動,動而免乎險,解。解利西南,往得眾也。其來復吉,乃得中也。有攸往夙吉,往有功也。天地解,而雷雨作,雷雨作,而百果草木皆甲坼,解之時義大矣哉!
象曰 雷雨作,解﹔君子以赦過宥罪。
上六
      爻辭: 公用射隼,于高墉之上,獲之,無不利。
象曰: 公用射隼,以解悖也。
六五
      爻辭: 君子維有解,吉﹔有孚于小人。
象曰: 君子有解,小人退也。
九四
  爻辭: 解而拇,朋至斯孚。
象曰: 解而拇,未當位也。
六三
      爻辭: 負且乘,致寇至,貞吝。
象曰: 負且乘,亦可醜也,自我致戎,又誰咎也。
九二
  爻辭: 田獲三狐,得黃矢,貞吉。
象曰: 九二貞吉,得中道也。
初六
      爻辭: 無咎。
象曰: 剛柔之際,義無咎也。