Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 象曰「山下出泉」,是潜伏之水也,有伏兵之象。君子谓军中之将帅也。「果行育德」,果者果敢,育者蓄养,谓当蓄其锐势,而果决以进也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 玩象辞,想是开凿矿山生意。当果决人事,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 士者素抱德行,伏处深山之象。曰「山下出泉」,终将出而用世也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 坎辰在子,上值女,「圣冷符」曰「须女者主嫁娶」。艮下兑上为咸,二气相感,故曰「取女吉」。「山下出泉,蒙」,是婚姻之始也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 知是宅坐向坎艮。曰「山下」,必近山也;曰「出泉」,必有泉流出其下也。君子居之,其宅必吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 艮止坎险,病势必热邪渐陷於内,待初爻发蒙,邪气外发,可保无虞。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
显示网友评论 :
第 4 卦 山水蒙
卦主
卦辞 蒙:亨。匪我求童蒙,童蒙求我。初筮告,再三渎,渎则不告。利贞。
彖曰 蒙,山下有险,险而止,蒙。蒙亨,以亨行时中也。匪我求童蒙,童蒙求我,志应也。初噬告,以刚中也。再三渎,渎则不告,渎蒙也。蒙以养正,圣功也。
象曰 山下出泉,蒙;君子以果行育德。
上九
  爻辞: 击蒙,不利为寇,利御寇。
象曰: 利用御寇,上下顺也。
六五
      爻辞: 童蒙,吉。
象曰: 童蒙之吉,顺以巽也。
六四
      爻辞: 困蒙,吝。
象曰: 困蒙之吝,独远实也。
六三
      爻辞: 勿用娶女;见金夫,不有躬,无攸利。
象曰: 勿用娶女,行不顺也。
九二
  爻辞: 包蒙吉;纳妇吉;子克家。
象曰: 子克家,刚柔接也。
初六
      爻辞: 发蒙,利用刑人,用说桎梏,以往吝。
象曰: 利用刑人,以正法也。