Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 水在山上,則水蓄而不流,有財不流通之象,營商者難之。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 入山窮水,復雜之地,進退兩難,宜率六軍,戮力向西南進攻,方可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 坎險艮止,功名有阻,返身加勉,五年後至上爻,象曰「利見大人.以從貴也」,成名可望。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅傍山,防有山上來水沖落,致損墻屋,宜改易其朝向,乃利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運當艱難,宜加奮勉,方可出險。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 山水本兩相為偶,山下水高則為失偶,故有蹇。不成則已,成亦必有反悔。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 蹇為足疾,涉水登山,必不能往行也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 宜反從身上尋之。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜自反而罷訟。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 被中途發水所阻,大有險難,他日空身可歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 39 卦 水山蹇
卦辭 蹇:利西南,不利東北﹔利見大人,貞吉。
彖曰 蹇,難也,險在前也。見險而能止,知矣哉!蹇利西南,往得中也﹔不利東北,其道窮也。利見大人,往有功也。當位貞吉,以正邦也。蹇之時用大矣哉!
象曰 山上有水,蹇﹔君子以反身修德。
上六
      爻辭: 往蹇,來碩,吉﹔利見大人。
象曰: 往蹇,來碩,志在內也。利見大人,以從貴也。
九五
  爻辭: 大蹇,朋來。
象曰: 大蹇,朋來,以中節也。
六四
      爻辭: 往蹇,來連。
象曰: 往蹇,來連,當位實也。
九三
  爻辭: 往蹇,來反。
象曰: 往蹇,來反,內喜之也。
六二
      爻辭: 王臣,蹇蹇,匪躬之故。
象曰: 王臣,蹇蹇,終無尤也。
初六
      爻辭: 往蹇,來譽。
象曰: 往蹇,來譽,宜待也。