Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍情不協,上下異趣,宜防睽散。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 貨價上落懸殊,能以人棄我取,尚有小利可望。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下氣運顛倒,惟宜正以處之。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 上下不通,功名難望。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 有二女皆願受聘,大者性躁急,小者性寬柔,擇而娶之。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病在上下焦,胸氣隔絕,上有火,下有濕,醫治辣手。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅天盤地盤皆動,闔家上下不利,急宜遷避。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 即可罷散。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 38 卦 火澤睽
卦辭 睽:小事吉。
彖曰 睽,火動而上,澤動而下﹔二女同居,其志不同行﹔說而麗乎明,柔進而上行,得中而應乎剛﹔是以小事吉。天地睽,而其事同也﹔男女睽,而其志通也﹔萬物睽,而其事類也﹔睽之時用大矣哉!
象曰 上火下澤,睽﹔君子以同而異。
上九
  爻辭: 睽孤,見豕負涂,載鬼一車,先張之弧,後說之弧,匪寇婚媾,往遇雨則吉。
象曰: 遇雨之吉,群疑亡也。
六五
      爻辭: 悔亡,厥宗噬膚,往何咎。
象曰: 厥宗噬膚,往有慶也。
九四
  爻辭: 睽孤,遇元夫,交孚,厲無咎。
象曰: 交孚無咎,志行也。
六三
      爻辭: 見輿曳,其牛掣,其人天且劓,無初有終。
象曰: 見輿曳,位不當也。無初有終,遇剛也。
九二
  爻辭: 遇主于巷,無咎。
象曰: 遇主于巷,未失道也。
初九
  爻辭: 悔亡,喪馬勿逐,自復﹔見惡人無咎。
象曰: 見惡人,以辟咎也。