Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 象曰「蒞眾」,適值用師之時,宜效明修棧道,暗渡陳倉之計,必得勝也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 卦象艱難,大眾恐難取利,暗中尚有分肥。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 離火被土克,功名不顯,顯則反有災害。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 家道不順,或父子分居,尚可保全。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運當大難,深宜晦藏。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜受曲罷訟,以免禍。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 必非明媒正娶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝火內鬱之症,治宜熄火。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 36 卦 地火明夷
卦辭 明夷:利艱貞。
彖曰 明入地中,明夷。內文明而外柔順,以蒙大難,文王以之。利艱貞,晦其明也,內難而能正其志,箕子以之。
象曰 明入地中,明夷﹔君子以蒞眾,用晦而明。
上六
      爻辭: 不明晦,初登于天,後入于地。
象曰: 初登于天,照四國也。後入于地,失則也。
六五
      爻辭: 箕子之明夷,利貞。
象曰: 箕子之貞,明不可息也。
六四
      爻辭: 入于左腹,獲明夷之心,出于門庭。
象曰: 入于左腹,獲心意也。
九三
  爻辭: 明夷于南狩,得其大首,不可疾貞。
象曰: 南狩之志,乃大得也。
六二
      爻辭: 明夷,夷于左股,用拯馬壯,吉。
象曰: 六二之吉,順以則也。
初九
  爻辭: 明夷于飛,垂其翼。君子于行,三日不食,有攸往,主人有言。
象曰: 君子于行,義不食也。