Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 象曰「莅众」,适值用师之时,宜效明修栈道,暗渡陈仓之计,必得胜也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 卦象艰难,大众恐难取利,暗中尚有分肥。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 离火被土克,功名不显,显则反有灾害。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 家道不顺,或父子分居,尚可保全。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 运当大难,深宜晦藏。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜受曲罢讼,以免祸。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 必非明媒正娶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝火内郁之症,治宜熄火。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
显示网友评论 :
第 36 卦 地火明夷
卦主
卦辞 明夷:利艰贞。
彖曰 明入地中,明夷。内文明而外柔顺,以蒙大难,文王以之。利艰贞,晦其明也,内难而能正其志,箕子以之。
象曰 明入地中,明夷;君子以莅众,用晦而明。
上六
      爻辞: 不明晦,初登于天,后入于地。
象曰: 初登于天,照四国也。后入于地,失则也。
六五
      爻辞: 箕子之明夷,利贞。
象曰: 箕子之贞,明不可息也。
六四
      爻辞: 入于左腹,获明夷之心,出于门庭。
象曰: 入于左腹,获心意也。
九三
  爻辞: 明夷于南狩,得其大首,不可疾贞。
象曰: 南狩之志,乃大得也。
六二
      爻辞: 明夷,夷于左股,用拯马壮,吉。
象曰: 六二之吉,顺以则也。
初九
  爻辞: 明夷于飞,垂其翼。君子于行,三日不食,有攸往,主人有言。
象曰: 君子于行,义不食也。