Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 雷出於地,風生於谷,防有敵兵埋伏,火炮攻擊之慮。宜堅守營壘,不可退,後可轉敗為功。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 震屬正東,巽屬西南,曰「立不易方」,言貿易不可改易地方也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 震巽皆木,木植立不易,干霄直上,自得直達之象。但宜久成,不宜躁進。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 男家長男,女家長女,二長相配,婚姻大利,百年偕老。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅坐西北,朝東南,為祖遺舊宅,是恒產,方向切不可移易。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是肝火上衝,痰火氣喘,須服前方,不必改易。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,必是初胎。
顯示網友評論 :
第 32 卦 雷風恆
卦辭 恆:亨,無咎,利貞,利有攸往。
彖曰 恆,久也。剛上而柔下,雷風相與,巽而動,剛柔皆應,恆。恆亨無咎,利貞﹔久於其道也,天地之道,恆久而不已也。利有攸往,終則有始也。日月得天,而能久照,四時變化,而能久成,聖人久於其道,而天下化成﹔觀其所恆,而天地萬物之情可見矣!
象曰 雷風,恆﹔君子以立不易方。
上六
      爻辭: 振恆,凶。
象曰: 振恆在上,大無功也。
六五
      爻辭: 恆其德,貞,婦人吉,夫子凶。
象曰: 婦人貞吉,從一而終也。夫子制義,從婦凶也。
九四
  爻辭: 田無禽。
象曰: 久非其位,安得禽也。
九三
  爻辭: 不恆其德,或承之羞,貞吝。
象曰: 不恆其德,無所容也。
九二
  爻辭: 悔亡。
象曰: 九二悔亡,能久中也。
初六
      爻辭: 浚恆,貞凶,無攸利。
象曰: 浚恆之凶,始求深也。