Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 克敵宜火攻,防敵亦宜備火攻,「兩作」者,恐前後一時俱焚。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 想營業定是近火,或運辦硫黃,或創設電火,或製造火柴等業,皆利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 離為目,可有榜眼之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此屋必係新造,前後開通,窗户生明,屋外四圍空闊,是巨室貴人之宅也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 熱勢甚重,恐一兩日內即防神魂離散。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 此非原配,必是繼妻;夫家定屬貴室,非尋常百姓之偶也。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 30 卦 離為火
卦辭 離:利貞,亨。畜牝牛,吉。
彖曰 離,麗也﹔日月麗乎天,百谷草木麗乎土,重明以麗乎正,乃化成天下。柔麗乎中正,故亨﹔是以畜牝牛吉也。
象曰 明兩作,離。大人以繼明照于四方。
上九
  爻辭: 王用出征,有嘉折首,獲其匪丑,無咎。
象曰: 王用出征,以正邦也。
六五
      爻辭: 出涕沱若,戚嗟若,吉。
象曰: 六五之吉,離王公也。
九四
  爻辭: 突如其來如,焚如,死如,棄如。
象曰: 突如其來如,無所容也。
九三
  爻辭: 日昃之離,不鼓缶而歌,則大耋之嗟,凶。
象曰: 日昃之離,何可久也。
六二
      爻辭: 黃離,元吉。
象曰: 黃離元吉,得中道也。
初九
  爻辭: 履錯然,敬之無咎。
象曰: 履錯之敬,以辟咎也。