Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有敵兵頻番侵襲之勢,宜時刻提防。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 財如流水,源源而來,可久可大,商運亨通。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有逐步升騰之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅外北首,必有坑陷,泉流不息,坎辰在子,上值虛危,危主蓋屋,恐鄰居有營造之象。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 防是水瀉之症,歷久未愈,宜禱,取「樽酒簋貳」之義。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 親上加親,有重復聯親之象。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 29 卦 坎為水
卦辭 坎:習坎,有孚維心,亨,行有尚。
彖曰 習坎,重險也。水流而不盈,行險而不失其信。維心亨,乃以剛中也。行有尚,往有功也。天險不可升也,地險山川丘陵也,王公設險以守其國,坎之時用大矣哉!
象曰 水洊至,習坎﹔君子以常德行,習教事。
上六
      爻辭: 係用徽纆,寘于叢棘,三歲不得,凶。
象曰: 上六失道,凶三歲也。
九五
  爻辭: 坎不盈,只既平,無咎。
象曰: 坎不盈,中未大也。
六四
      爻辭: 樽酒簋貳,用缶,納約自牖,終無咎。
象曰: 樽酒簋貳,剛柔際也。
六三
      爻辭: 來之坎坎,險且枕,入于坎窞,勿用。
象曰: 來之坎坎,終無功也。
九二
  爻辭: 坎有險,求小得。
象曰: 求小得,未出中也。
初六
      爻辭: 習坎,入于坎窞,凶。
象曰: 習坎入坎,失道凶也。