Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 滅,滅絕也。大欲滅國,小欲滅身,其象凶矣。行軍占此,恐有暴水淹沒之禍。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 象曰「澤滅木」,有低價忽而高漲之勢。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 「獨立不懼.遯世無悶」者,謂當退身隱處,一時未可求名也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 兌澤在上,巽木在下,其象反復,位置不正,防有滅凶之禍。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 肝火內鬱之症,腎氣沖上,醫治非易。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 必墜入水溝之處。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 「澤滅木」,恐配偶之間,有老幼不勻。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 28 卦 澤風大過
卦辭 大過:棟橈,利有攸往,亨。
彖曰 大過,大者過也。棟橈,本末弱也。剛過而中,巽而說行,利有攸往,乃亨。大過之時義大矣哉!
象曰 澤滅木,大過﹔君子以獨立不懼,遯世無悶。
上六
      爻辭: 過涉滅頂,凶,無咎。
象曰: 過涉之凶,不可咎也。
九五
  爻辭: 枯楊生華,老婦得士夫,無咎無譽。
象曰: 枯楊生華,何可久也。老婦士夫,亦可醜也。
九四
  爻辭: 棟隆,吉﹔有它吝。
象曰: 棟隆之吉,不橈乎下也。
九三
  爻辭: 棟橈,凶。
象曰: 棟橈之凶,不可以有輔也。
九二
  爻辭: 枯楊生稊,老夫得其女妻,無不利。
象曰: 老夫女妻,過以相與也。
初六
      爻辭: 藉用白茅,無咎。
象曰: 藉用白茅,柔在下也。