Skip navigation
專業論命首選:論命平台
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有风雷席卷之势,务须正正之旗,堂堂之阵,若欲以诈取胜,反恐有祸。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 正如大旱望雨,响雷一声,人人翘望,货物一到,无不旺销,百般获利。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下运得其时,百事咸宜。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅中时有作响,但无忌碍,屋运甚旺,人口繁盛。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是胸有积物,动而未化,宜随时运动,物自消化,「勿药有喜」。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 现时已动身,即日可归。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 或鼓旁,或磨下,或井臼之侧,寻之可得。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 天時 一雨即晴。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 两家素有往来,门楣相对。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,临时安产。吉。
显示网友评论 :
第 25 卦 天雷无妄
卦辞 无妄:元,亨,利,贞。其匪正有眚,不利有攸往。
彖曰 无妄,刚自外来,而为主于内。动而健,刚中而应,大亨以正,天之命也。其匪正有眚,不利有攸往。无妄之往,何之矣?天命不佑,行矣哉?
象曰 天下雷行,物与无妄;先王以茂对时,育万物。
上九
  爻辞: 无妄,行有眚,无攸利。
象曰: 无妄之行,穷之灾也。
九五
  爻辞: 无妄之疾,勿药有喜。
象曰: 无妄之药,不可试也。
九四
  爻辞: 可贞,无咎。
象曰: 可贞无咎,固有之也。
六三
      爻辞: 无妄之灾,或系之牛,行人之得,邑人之灾。
象曰: 行人得牛,邑人灾也。
六二
      爻辞: 不耕获,不菑畲,则利有攸往。
象曰: 不耕获,未富也。
初九
  爻辞: 无妄,往吉。
象曰: 无妄之往,得志也。