Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防敌军埋伏地雷,须暂停战,以养兵力。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 货物完备,时价亦动,宜暂停售,必得利也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 好运初来,尚未发动,静以待之,自然获吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅现时闭歇,须待春时,方可迁居。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是痰火之症,饮食不进,交冬令宜防。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 冬季不归,开春归来。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 一时难觅,日後可得。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 一时不能审结。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 现因媒人尚未往说,春初可成。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,交春分产。
显示网友评论 :
第 24 卦 地雷复
卦主
卦辞 复:亨。出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复,利有攸往。
彖曰 复亨;刚反,动而以顺行,是以出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复,天行也。利有攸往,刚长也。复其见天地之心乎?
象曰 雷在地中,复;先王以至日闭关,商旅不行,后不省方。
上六
      爻辞: 迷复,凶,有灾眚。用行师,终有大败,以其国君,凶;至于十年,不克征。
象曰: 迷复之凶,反君道也。
六五
      爻辞: 敦复,无悔。
象曰: 敦复无悔,中以自考也。
六四
      爻辞: 中行独复。
象曰: 中行独复,以从道也。
六三
      爻辞: 频复,厉无咎。
象曰: 频复之厉,义无咎也。
六二
      爻辞: 休复,吉。
象曰: 休复之吉,以下仁也。
初九
  爻辞: 不复远,无只悔,元吉。
象曰: 不远之复,以修身也。