Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防敵襲擊,宜厚其兵力。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 須厚其資本,聚積貨物,附運出洋,必獲利也。商以剝人之財為利,故吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運不甚佳,宜安定自守,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 寄居之宅,可出資買歸,自宅反不利。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 魂不附体,恐不吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 隨伴而行,即可歸宅。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 得則得矣,恐有殘缺。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,始危後安。
顯示網友評論 :
第 23 卦 山地剝
卦辭 剝:不利有攸往。
彖曰 剝,剝也,柔變剛也。不利有攸往,小人長也。順而止之,觀象也。君子尚消息盈虛,天行也。
象曰 山附地上,剝﹔上以厚下,安宅。
上九
  爻辭: 碩果不食,君子得輿,小人剝廬。
象曰: 君子得輿,民所載也。小人剝廬,終不可用也。
六五
      爻辭: 貫魚,以宮人寵,無不利。
象曰: 以宮人寵,終無尤也。
六四
      爻辭: 剝床以膚,凶。
象曰: 剝床以膚,切近災也。
六三
      爻辭: 剝之,無咎。
象曰: 剝之無咎,失上下也。
六二
      爻辭: 剝床以辨,蔑貞凶。
象曰: 剝床以辨,未有與也。
初六
      爻辭: 剝床以足,蔑貞凶。
象曰: 剝床以足,以滅下也。