Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 前面有山,未易進攻。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 主經理人才幹強明,足以任事;但精明者必刻利,還宜留意。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下正當發動,百事順適,但上有阻止,未能遂意徑行。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 欲歸又止,尚未定也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 恐宅中時有火光發動,幸即撲滅,無大害也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是鬱火上蒸之症,宜息火,猶不可過用寒劑,致真火撲滅。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 22 卦 山火賁
卦辭 賁:亨。小利有所往。
彖曰 賁,亨﹔柔來而文剛,故亨。分剛上而文柔,故小利有攸往。剛柔交錯,天文也﹔文明以止,人文也。觀乎天文,以察時變﹔觀乎人文,以化成天下。
象曰 山下有火,賁﹔君子以明庶政,無敢折獄。
上九
  爻辭: 白賁,無咎。
象曰: 白賁無咎,上得志也。
六五
      爻辭: 賁于丘園,束帛戔戔,吝,終吉。
象曰: 六五之吉,有喜也。
六四
      爻辭: 賁如皤如,白馬翰如,匪寇婚媾。
象曰: 六四,當位疑也。匪寇婚媾,終無尤也。
九三
  爻辭: 賁如濡如,永貞吉。
象曰: 永貞之吉,終莫之陵也。
六二
      爻辭: 賁其須。
象曰: 賁其須,與上興也。
初九
  爻辭: 賁其趾,舍車而徒。
象曰: 舍車而徒,義弗乘也。