Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 前面有山,未易进攻。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 主经理人才干强明,足以任事;但精明者必刻利,还宜留意。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下正当发动,百事顺适,但上有阻止,未能遂意径行。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 欲归又止,尚未定也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 恐宅中时有火光发动,幸即扑灭,无大害也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是郁火上蒸之症,宜息火,犹不可过用寒剂,致真火扑灭。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
显示网友评论 :
第 22 卦 山火贲
卦主
卦辞 贲:亨。小利有所往。
彖曰 贲,亨;柔来而文刚,故亨。分刚上而文柔,故小利有攸往。天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。
象曰 山下有火,贲;君子以明庶政,无敢折狱。
上九
  爻辞: 白贲,无咎。
象曰: 白贲无咎,上得志也。
六五
      爻辞: 贲于丘园,束帛戋戋,吝,终吉。
象曰: 六五之吉,有喜也。
六四
      爻辞: 贲如皤如,白马翰如,匪寇婚媾。
象曰: 六四,当位疑也。匪寇婚媾,终无尤也。
九三
  爻辞: 贲如濡如,永贞吉。
象曰: 永贞之吉,终莫之陵也。
六二
      爻辞: 贲其须。
象曰: 贲其须,与上兴也。
初九
  爻辞: 贲其趾,舍车而徒。
象曰: 舍车而徒,义弗乘也。