Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有风雷疾卷之势,可以掠得土地,收获民众。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 贩运洋货,风险须防。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下正当振作有为,宜出外历览,不宜杜门静守。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 得平匀断结。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅中或旧有供奉神佛,或皈入教门之家,或是家主设馆教徒。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 风湿之症,宜流行活动,血调而风自息。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 天時 有风即晴。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 远游吉,传教更好。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 初在地上,被风吹远,宜遍寻之。可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
显示网友评论 :
第 20 卦 风地观
卦主
卦辞 观:盥而不荐,有孚颙若。
彖曰 大观在上,顺而巽,中正以观天下。观,盥而不荐,有孚颙若,下观而化也。观天之神道,而四时不忒,圣人以神道设教,而天下服矣。
象曰 风行地上,观;先王以省方,观民设教。
上九
  爻辞: 观其生,君子无咎。
象曰: 观其生,志未平也。
九五
  爻辞: 观我生,君子无咎。
象曰: 观我生,观民也。
六四
      爻辞: 观国之光,利用宾于王。
象曰: 观国之光,尚宾也。
六三
      爻辞: 观我生,进退。
象曰: 观我生,进退;未失道也。
六二
      爻辞: 窥观,利女贞。
象曰: 窥观女贞,亦可丑也。
初六
      爻辞: 童观,小人无咎,君子吝。
象曰: 初六童观,小人道也。