Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 屯營宜就曠地,不宜近山,防有風鶴之驚。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 防貨物堆積致壞,宜急起販運出售。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下好運方來,須力圖振作,可改舊觀。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 想是聽人蠱惑所致,宜即罷訟。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 須整肅門庭,凜誨淫蠱惑之戒。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 防巫蠱咒詛,或腹患蠱毒之症。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 恐有男女私情。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 防阻風。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 其物已壞。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 防有異胎。
顯示網友評論 :
第 18 卦 山風蠱
卦辭 蠱:元亨,利涉大川。先甲三日,後甲三日。
彖曰 蠱,剛上而柔下,巽而止,蠱。蠱,元亨,而天下治也。利涉大川,往有事也。先甲三日,後甲三日,終則有始,天行也。
象曰 山下有風,蠱﹔君子以振民育德。
上九
  爻辭: 不事王侯,高尚其事。
象曰: 不事王侯,志可則也。
六五
      爻辭: 幹父之蠱,用譽。
象曰: 幹父之蠱﹔承以德也。
六四
      爻辭: 裕父之蠱,往見吝。
象曰: 裕父之蠱,往未得也。
九三
  爻辭: 幹父之蠱,小有晦,無大咎。
象曰: 幹父之蠱,終無咎也。
九二
  爻辭: 幹母之蠱,不可貞。
象曰: 幹母之蠱,得中道也。
初六
      爻辭: 幹父之蠱,有子,考無咎,厲終吉。
象曰: 幹父之蠱,意承考也。