Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜退守,明年當小有功,必俟六年,斯敵皆就縳矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 有貨一時難售,來春可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下氣運平常,宜暫時晦藏,明年利于遠行,至第五年則可得利。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有牢獄之災,明年又防征役遠行。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有伏怪,夜間致多驚懼。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即歸。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 以明年為利。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 宜在枕席間覓之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 17 卦 澤雷隨
卦辭 隨:元亨利貞,無咎。
彖曰 隨,剛來而下柔,動而說,隨。大亨貞,無咎,而天下隨時,隨之時義大矣哉!
象曰 澤中有雷,隨﹔君子以嚮晦入宴息。
上六
      爻辭: 拘系之,乃從維之。王用亨于西山。
象曰: 拘系之,上窮也。
九五
  爻辭: 孚于嘉,吉。
象曰: 孚于嘉,吉﹔位正中也。
九四
  爻辭: 隨有獲,貞凶。有孚在道,以明,何咎。
象曰: 隨有獲,其義凶也。有孚在道,明功也。
六三
      爻辭: 系丈夫,失小子。隨有求得,利居貞。
象曰: 系丈夫,志舍下也。
六二
      爻辭: 系小子,失丈夫。
象曰: 系小子,弗兼與也。
初九
  爻辭: 官有渝,貞吉。出門交有功。
象曰: 官有渝,從正吉也。出門交有功,不失也。