Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 雷厲風行,必勝之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 時當新貨初到,市價飛騰,絕好機會,必得大利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下如春雷發動,正得時會,必得大利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 所謂平地一聲雷,指日高升之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有變動,宜禮神祭祖,以祈福佑,得安。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 宜禱。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 自然出現。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 16 卦 雷地豫
卦辭 豫:利建侯行師。
彖曰 豫,剛應而志行,順以動,豫。豫,順以動,故天地如之,而況建侯行師乎?天地以順動,故日月不過,而四時不忒﹔聖人以順動,則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉!
象曰 雷出地奮,豫。先王以作樂崇德,殷荐之上帝,以配祖考。
上六
      爻辭: 冥豫,成有渝,無咎。
象曰: 冥豫在上,何可長也。
六五
      爻辭: 貞疾,恆不死。
象曰: 六五貞疾,乘剛也。恆不死,中未亡也。
九四
  爻辭: 由豫,大有得。勿疑。朋盍簪。
象曰: 由豫,大有得﹔志大行也。
六三
      爻辭: 盱豫,悔。遲有悔。
象曰: 盱豫有悔,位不當也。
六二
      爻辭: 介于石,不終日,貞吉。
象曰: 不終日,貞吉﹔以中正也。
初六
      爻辭: 鳴豫,凶。
象曰: 初六鳴豫,志窮凶也。