Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 主將星明耀,賞罰得中,萬軍用命之象。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 可放膽大做,有富有日新之象。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下亨通,如日在天上,有光明遍照之象。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 主公明斷結,否则亦必和息。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 必是祖基素封,積善之家,宜誡勸子弟,培植善根,家業可長保也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 不利。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 必滿載而歸,大利。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 14 卦 火天大有
卦辭 大有:元亨。
彖曰 大有,柔得尊位,大中而上下應之,曰大有。其德剛健而文明,應乎天而時行,是以元亨。
象曰 火在天上,大有﹔君子以竭惡揚善,順天休命。
上九
  爻辭: 自天佑之,吉無不利。
象曰: 大有上吉,自天佑也。
六五
      爻辭: 厥孚交如,威如﹔吉。
象曰: 厥孚交如,信以發志也。威如之吉,易而無備也。
九四
  爻辭: 匪其彭,無咎。
象曰: 匪其彭,無咎﹔明辨晰也。
九三
  爻辭: 公用亨于天子,小人弗克。
象曰: 公用亨于天子,小人害也。
九二
  爻辭: 大車以載,有攸往,無咎。
象曰: 大車以載,積中不敗也。
初九
  爻辭: 無交害,匪咎,艱則無咎。
象曰: 大有初九,無交害也。