Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 不利攻,宜退守。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜買入,不宜賣出,隱藏待價,其象于「大往小來」見之。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下諸事不利,宜慎守,不宜妄動。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 謀事 不成。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 有分離之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 惟宜克儉克勤,方可免禍。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是痞隔之症,宜節飲食。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 須就左右近處,尋覓自見。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 恐生男不育。
顯示網友評論 :
第 12 卦 天地否
卦辭 否:否之匪人,不利君子貞,大往小來。
彖曰 否之匪人,不利君子貞。大往小來,則是天地不交,而萬物不通也﹔上下不交,而天下無邦也。內陰而外陽,內柔而外剛,內小人而外君子。小人道長,君子道消也。
象曰 天地不交,否﹔君子以儉德辟難,不可榮以祿。
上九
  爻辭: 傾否,先否後喜。
象曰: 否終則傾,何可長也。
九五
  爻辭: 休否,大人吉。其亡其亡,繫于苞桑。
象曰: 大人之吉,位正當也。
九四
  爻辭: 有命無咎,疇離祉。
象曰: 有命無咎,志行也。
六三
      爻辭: 包羞。
象曰: 包羞,位不當也。
六二
      爻辭: 包承。小人吉,大人否亨。
象曰: 大人否亨,不亂群也。
初六
      爻辭: 拔茅茹,以其彙,貞吉亨。
象曰: 拔茅貞吉,志在君也。