Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜辨別貨品,實察商情,待時而售,必得高價。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 任官 有品級漸升之象,若攀援干進,反致不利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 利于濱海之地。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 有門庭肅穆,僕妾順從之象。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 宜疏通中焦。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 一時為物所掩,久後自出。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女
顯示網友評論 :
第 10 卦 天澤履
卦辭 履:履虎尾,不咥人,亨。
彖曰 履,柔履剛也。說而應乎乾,是以履虎尾,不咥人,亨。剛中正,履帝位而不疚,光明也。
象曰 上天下澤,履﹔君子以辨上下,安民志。
上九
  爻辭: 視履考祥,其旋元吉。
象曰: 元吉在上,大有慶也。
九五
  爻辭: 夬履,貞厲。
象曰: 夬履貞厲,位正當也。
九四
  爻辭: 履虎尾,愬愬,終吉。
象曰: 愬愬終吉,志行也。
六三
      爻辭: 眇能視,跛能履,履虎尾,咥人,凶。武人為于大君。
象曰: 眇能視﹔不足以有明也。跛能履﹔不足以與行也。跌人之凶,位不當也。武人為于大君﹔志剛也。
九二
  爻辭: 履道坦坦,幽人貞吉。
象曰: 幽人貞吉,中不自亂也。
初九
  爻辭: 素履,往無咎。
象曰: 素履之往,獨行愿也。