Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜辨别货品,实察商情,待时而售,必得高价。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 任官 有品级渐升之象,若攀援干进,反致不利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 利于滨海之地。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 有门庭肃穆,仆妾顺从之象。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 宜疏通中焦。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 一时为物所掩,久後自出。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女
显示网友评论 :
第 10 卦 天泽履
卦主
卦辞 履:履虎尾,不咥人,亨。
彖曰 履,柔履刚也。说而应乎乾,是以履虎尾,不咥人,亨。刚中正,履帝位而不疚,光明也。
象曰 上天下泽,履;君子以辨上下,安民志。
上九
  爻辞: 视履考祥,其旋元吉。
象曰: 元吉在上,大有庆也。
九五
  爻辞: 夬履,贞厉。
象曰: 夬履贞厉,位正当也。
九四
  爻辞: 履虎尾,愬愬,终吉。
象曰: 愬愬终吉,志行也。
六三
      爻辞: 眇能视,跛能履,履虎尾,咥人,凶。武人为于大君。
象曰: 眇能视;不足以有明也。跛能履;不足以与行也。跌人之凶,位不当也。武人为于大君;志刚也。
九二
  爻辞: 履道坦坦,幽人贞吉。
象曰: 幽人贞吉,中不自乱也。
初九
  爻辞: 素履,往无咎。
象曰: 素履之往,独行愿也。