Skip navigation
卦主
風天小畜 上九 象曰 既雨既處,德積載也。君子征凶,有所疑也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 既得戰勝,宜即罷軍,若復進攻,不利主帥。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜得利即止,若貪得無厭,終恐盈滿致凶。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 有昔時希望不遂,今得如願之意。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 不利。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 有前困後亨之象。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 年成 旱,不為災。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
風天小畜 » 上九象曰
2011/01/11 08:49
《周易正義》0915-小畜上九 象辭
[b]●[《象》曰:「既雨既處」,德積載也。「君子征凶」,有所疑也。][/b] 夫處下可以征而無咎者,唯泰也則然。 坤本體下,又順而弱,不能敵剛,故可以全其類,征而吉也。自此以往,則其進各有難矣。 夫

觀看全文 (673 字)