Skip navigation
卦主
水地比 六四 爻辭 外比之,貞吉。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 爻曰「外比之」,得外夷歸服之象,故曰「貞吉」。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 想是海外營商,貨物流通,無遠不居之象,故曰「外比之.貞吉」。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 四外比五,五居尊位,有簡在帝心之象,功名之顯赫可知也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 二居內卦,四居外卦,皆曰「貞吉」,自得內外親比,一家和睦。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 玩爻辭,想在外地訂親。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水地比 » 六四爻辭
2011/01/10 15:13
《周易正義》0810-比六四
●[六四:外比之,貞吉。] 外比於五,復得其位,比不失賢,處不失位,故「貞吉」也。 [疏]正義曰: 六四上比於五,欲外比也。 居得其位,比不失賢,所以貞吉。 凡下體為內,上體為外,六四比五,故云「外比」也。

觀看全文 (74 字)