Skip navigation
卦主
水地比 初六 象曰 比之初六,有他吉也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有如禹征有苗,干羽來格之象,故曰「有孚比之.無咎」。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 商業專以信實為主,斯遠近商客皆親比而來。貿易廣,而獲利亦厚矣。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 「有孚比之」,即中孚卦所云「信及豚魚」之謂也。中孚九二曰「我有好爵.吾與爾靡之」,靡共也,言我與你願親比而共升榮也。故曰「比之初六.有它吉也」。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 比,比鄰也,近者既信義相孚,往來親密,遠者亦聞風願來此鄰,故曰「終來有它吉」。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 玩爻辭,謂既得相孚,又復相比,親之至也,以是訂婚,吉無咎也。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
水地比 » 初六象曰
2011/01/10 15:05
《周易正義》0805-比初六 象辭
●[《象》曰:比之初六,「有他吉」也。]

觀看全文 (15 字)