Skip navigation
卦主
地水師 六四
象曰:左次無咎,未失常也。
彖曰:師,眾也,貞正也,能以眾正,可以王矣。剛中而應,行險而順,以此毒天下,而民從之,吉又何咎矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 右高左下,次亦為下,占此爻,知其貨財必非高品。然貨雖次,尚可獲利,故曰「未失常也」。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 凡官職下降稱左,所謂左遷是也。曰「左次」,不吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 男尚右,女尚左,爻曰「左次」,或入贅于女家乎,然贅亦無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 四出坎歷坤,坤西南,是宅必朝西南。吉事尚左,是宅逼近東方,青龍主喜,喜無咎也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 按春生于左,得其生氣,疾必無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
地水師 » 六四
2013/09/04 16:41
《高島斷易》0707-師 六四
六四,師左次,無咎。 《象傳》曰:左次無咎,未失常也。 左者右之對,不用之地。 人以右為便,左為僻,故稱不正之術,曰左道,稱謫官曰左遷,劃策不適,曰左計。 「左次」者,謂退舍也。

觀看全文 (354 字)

1 地水師 » 六四
2011/01/13 08:57
余在熱海會陸軍中將某,陸軍少將某來游,為審傍艦歸港過遲,占其吉凶如何,筮得師之萃。
師者以一陽統五陰,眾陰從一陽之卦也,故曰師。六四以在陰位,退避戰地而休息,爻曰「無咎」。《象傳》曰「未失常也」者,謂其如平常而無事也。 今占畝傍艦得此爻,師即軍艦,「左次」者,有暫退航路之外,而

觀看全文 (372 字)