Skip navigation
卦主
地水師 卦辭 師:貞,丈人,吉無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 卦以師名,爻義甚明,可就各爻推究,吉凶自驗。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 坤為財,為聚,坎為人,為納,自有容保之量。坎水在地中,為地所包容,財源如水,流而不息,可知商業之富有也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 水在地中,猶士尚伏處,未顯達也,而其德量,自能包容民物,一經進用,如水之朝宗于海,敷施甚廣。「君子」者,有德有位之稱,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是必水滿腹脹之症。坎為心,為憂,宜息心調氣,解憂取樂,自愈。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 按坤坎互用,地水相親,是必舊親聯姻也。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
地水師 » 卦辭
2013/09/04 14:18
《高島斷易》0701-師 卦辭
「師」篆書左旁為阜,右旁為巾。巾上加一者,為能一人指揮眾人也。 [師]承[訟]來,[訟]必有眾,師者、眾也,故[師]繼夫[訟]。 顧[師]有二義,一為「教導子弟」,一為「統領軍旅」,是皆有

觀看全文 (467 字)

地水師 » 卦辭
2011/01/10 14:22
《周易正義》0701-師 卦辭
坎下坤上。 ●[師:貞,丈人吉,無咎。] 丈人,嚴莊之稱也。 為師之正,丈人乃吉也。 興役動眾無功,罪也,故吉乃無咎也。 [疏]「師:貞,丈人吉,無咎」。 ○正義曰: 「師」,眾也。貞,正也。 丈人

觀看全文 (177 字)