Skip navigation
卦主
地水師 卦象
象曰:地中有水,師﹔君子以容民畜眾。
彖曰:師,眾也,貞正也,能以眾正,可以王矣。剛中而應,行險而順,以此毒天下,而民從之,吉又何咎矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 卦以師名,爻義甚明,可就各爻推究,吉凶自驗。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 坤為財,為聚,坎為人,為納,自有容保之量。坎水在地中,為地所包容,財源如水,流而不息,可知商業之富有也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 水在地中,猶士尚伏處,未顯達也,而其德量,自能包容民物,一經進用,如水之朝宗于海,敷施甚廣。「君子」者,有德有位之稱,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是必水滿腹脹之症。坎為心,為憂,宜息心調氣,解憂取樂,自愈。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 按坤坎互用,地水相親,是必舊親聯姻也。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
地水師 » 卦象
2011/01/29 06:06
《周易注》 師
[b]師,貞,丈人吉,无咎。[/b] 【注】丈人,嚴莊之稱也。為師之正,丈人乃吉也。興役動眾,无功,罪也。故吉乃无咎也。 [b]彖曰:師,眾也,貞,正也,能以眾正,可以王矣。剛中而應,行險而順,以

觀看全文 (601 字)

地水師 » 卦象
2011/01/17 14:52
《京房易傳》 坎下坤上 師
變離入陰,傷於正道;複本歸坎,陽在其中矣。(內卦坎為本宮。)處下卦之中,為陰之主,利於行師。《易》云:「師者,眾也。」眾陰而宗於一陽,得其貞正也。與離為飛伏。(離入坎也。)陰陽相薄,剛柔遷位。 (戊

觀看全文 (326 字)

地水師 » 卦象
2011/01/04 09:50
《周易本義》師卦
●[師卦 坎下坤上] [b]●[師,貞,丈人吉,无咎。][/b] 師,兵眾也。 下坎上坤,坎險坤順,坎水坤地。 古者寓兵於農,伏至險於大順,藏不測於至靜之中。 又卦唯九二一陽居下卦之中,為將之象,上下

觀看全文 (940 字)