Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
火水未濟 六五 爻辭 貞吉,無悔,君子之光,有孚,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 師卦曰「師貞,丈人吉」,可并占之。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 其營業必關係政府公幹,或為軍餉,或為軍器,得沾朝廷之餘澤,故吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運當全盛,百事皆吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有人覲天顏之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 「君子好逑」,必得。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅大吉,當邀旌賜之勞。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,主貴。
火水未濟 » 六五爻辭
2011/01/24 09:53
《周易正義》6412-未濟六五
[b]●[六五:貞吉,無悔。君子之光,有孚,吉。][/b] 以柔居尊,處文明之盛,為未濟之主,故必正然後乃吉,吉乃得無悔也。 夫以柔順文明之質,居於尊位,付與於能,而不自役,使武以文,禦剛以柔,斯誠君

觀看全文 (216 字)