Skip navigation
風澤中孚 上九
象曰:翰音登于天,何可長也。
彖曰:中孚,柔在內而剛得中。說而巽,孚,乃化邦也。豚魚吉,信及豚魚也。利涉大川,乘木舟虛也。中孚以利貞,乃應乎天也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 場面頗廣,聲勢亦宏,有外觀而無內蘊,恐其不能久也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途亦盛,但虛而無實,轉覺可危。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 繩盜靈聲,君子所恥。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 恐難偕老。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 肝風作痛,喊叫聲聲,病狀頗苦。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 牝雞司晨之象,家業難保。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 勢將上控。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,小兒善啼,恐難育。
風澤中孚 » 上九卦象
2013/09/14 20:39
《高島斷易》6109-中孚 上九
上九,翰音登于天,貞凶。 《象傳》曰:翰音登于天,何可長也! 「雞」曰「翰音」,雞必振羽而復鳴。翰,羽翮也,雞鳴不失時,孚之象也。 雞本微物,而翰音遠聞,人無實德,而有虛聲者似之。

觀看全文 (220 字)

風澤中孚 » 上九卦象
2011/01/07 21:42
一日有自稱天爵大神者來,余問其名之何來,並相訪之意。
一日有自稱天爵大神者來,余問其名之何來,並相訪之意,彼曰:「余愛知縣士族也,為患道路險惡,行者苦之,乃攜鍬一挺,出東海道,獨力修繕,凡至一鄉,呼告村人,使咸相助力,率以為常。一日山田大臣經過其地,見余

觀看全文 (303 字)