Skip navigation
卦主
風澤中孚 九二 爻辭 鳴鶴在陰,其子和之,我有好爵,吾與爾靡之。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 上下一体,如以臂使手,以手使指,一氣相連,有進則共進,退則共退之象,未易攻擊者。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 主客同心,氣誼相投,有交相獲利之象。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 此唱彼和,適得我願,正當運途亨通之象。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有父子同升之慶。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 得夫婦唱隨之樂。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 傳染之症。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 貴顯之家且得孝賢之子。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
風澤中孚 » 九二爻辭
2011/01/24 08:33
《周易正義》6106-中孚九二
[b]●[九二:鶴鳴在陰,其子和之。我有好爵,吾與爾靡之。][/b] 處內而居重陰之下,而履不失中,不徇於外,任其真者也。 立誠篤至,雖在闇昧,物亦應焉,故曰「鳴鶴在陰,其子和之」也。 不私權利,唯德

觀看全文 (234 字)