Skip navigation
水澤節 上六
象曰:苦節貞凶,其道窮也。
彖曰:節,亨,剛柔分,而剛得中。苦節不可貞,其道窮也。說以行險,當位以節,中正以通。天地節而四時成,節以制度,不傷財,不害民。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 機會已極,不知變通,以致窮迫,徒自苦耳。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 爻象重陰,柔弱無力,又當地窮勢極,只知苦守不出,終必凶矣。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 其人守正不阿,困苦自守,難望成名。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途亦正,為固執不通,以致終身窮苦。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 陰盛陽衰,病勢已極,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水澤節 » 上六卦象
2013/09/14 00:18
《高島斷易》6009-節 上六
上六,苦節,貞凶,悔亡。 《象傳》曰:苦節,貞凶,其道窮也。 六重陰不中,居[節]之極,是過節者。 《爾雅》:「鹵,鹹苦也。」 [坎]為水,潤下作鹹。[兌]為剛鹵,是味之苦者也

觀看全文 (298 字)

水澤節 » 上六卦象
2011/01/07 22:44
三十一年(1898),占外交形勢,筮得節之中孚。
上爻之「苦節」,是過節者也,節得其中則甘,過之則苦。 天下事皆貴適中,過則困苦隨之,凶禍亦隨之矣,是勢所必然也。 今占外交,得此象,知當今時勢,正是澤水滿溢,岌岌可危之險,所宜流通四海,變其節制,

觀看全文 (103 字)

水澤節 » 上六卦象
2011/01/07 22:43
三十一年(1898),占北海道廳之治象,筮得節之中孚。
上爻當兌澤之口,坎流既盈,又復節而不通,令人不得沾其惠澤,是謂「苦節。」其道必凶。 今占北海道廳政治,得此爻象,知其施政,有不合地勢,不通民情,上下擁塞,號令不行之象。 上爻動為中孚,當速

觀看全文 (127 字)

水澤節 » 上六卦象
2011/01/07 22:41
有商友某氏,請占株式高下,筮得節之中孚。
此卦澤上有水之象,澤有水,盈則通之,不盈則塞之。通塞者,是為水之節制也,上爻當澤之上口,宜通而塞,是過於節也。 水流而不止,流水甘也,上塞而不流,則為停潦,甘亦苦矣,故曰「苦節,貞凶」。 今足下占

觀看全文 (184 字)