Skip navigation
水澤節 九五 爻辭 甘節,吉﹔往有尚。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 稼穡作甘,當以販運谷米為吉。「往有尚」,往者往外也,尤當販米,往外洋銷售,定必獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 苦盡甘來,功名必顯。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 五爻得位,中央為甘,知此宅必地位中正,家風正直,節儉足以嘉尚。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運如嚼蔗,到老愈甘。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 女之嫁曰「往有尚」,謂往而成禮。「甘」者,甘心相從,有百年好合之象。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病在中宮,甘則中滿,須宜節食為要。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水澤節 » 九五爻辭
2011/01/23 18:23
《周易正義》6012-節九五
[b]●[九五:甘節,吉。往有尚。][/b] 當位居中,為節之主不失其中,不傷財,不害民之謂也。 為節之不苦,非甘而何?術斯以往,往有尚也。 [疏]正義曰: 「甘」者,不苦之名也。 九五居於尊位,得

觀看全文 (136 字)