Skip navigation
水澤節 六四
象曰:安節之亨,承上道也。
彖曰:節,亨,剛柔分,而剛得中。苦節不可貞,其道窮也。說以行險,當位以節,中正以通。天地節而四時成,節以制度,不傷財,不害民。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 四在外卦之始,必是初次販貨出外,能事事節儉,斯得安居外地,而所謀亦得亨通矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 善戰者在先安軍心,軍心安,則臨危不懼,所向有功。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 能承上意,必得成名。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 平安獲吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 一路平安。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 四以陰居陰,得位承陽,自得家室安全。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病由口入,能節飲食,自得安泰。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水澤節 » 六四卦象
2013/09/14 00:16
《高島斷易》6007-節 六四
六四,安節,亨。 《象傳》曰:安節之亨,承上道也。 四本[坤]體,[坤]為安,故曰「安」。 居[坎]之始,[坎]為險,以[兌]節之,斯得化險為安,故曰「安節」。 「安節」者,安

觀看全文 (279 字)

水澤節 » 六四卦象
2011/01/07 22:35
官吏某來,請占官位升遷,筮得節之兌。
六四重陰,爻象安靜,事事中節,是以亨也。 《象傳》曰「承上道也」,上謂五,四與五比,能承上旨而行節也。 今足下占官途升遷,得節四爻,四與初應,初「知通塞」,故四能安分守己,不失其節,唯承上之意旨而

觀看全文 (108 字)