Skip navigation
水澤節 六四 象曰 安節之亨,承上道也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 四在外卦之始,必是初次販貨出外,能事事節儉,斯得安居外地,而所謀亦得亨通矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 善戰者在先安軍心,軍心安,則臨危不懼,所向有功。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 能承上意,必得成名。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 平安獲吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 一路平安。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 四以陰居陰,得位承陽,自得家室安全。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病由口入,能節飲食,自得安泰。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水澤節 » 六四象曰
2011/01/23 18:22
《周易正義》6011-節六四 象辭
[b]●[《象》曰:「安節」之「亨」,承上道也。][/b] [疏]正義曰: 承上道者,以能承於上,故不失其道也。

觀看全文 (36 字)