Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 四在外卦之始,必是初次販貨出外,能事事節儉,斯得安居外地,而所謀亦得亨通矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 善戰者在先安軍心,軍心安,則臨危不懼,所向有功。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 能承上意,必得成名。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 平安獲吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 一路平安。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 四以陰居陰,得位承陽,自得家室安全。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病由口入,能節飲食,自得安泰。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水澤節 » 六四爻辭
2011/01/23 18:22
《周易正義》6010-節六四
[b]●[六四:安節,亨。][/b] 得位而順,不改其節,而能亨者也。承上以斯,得其道也。 [疏]正義曰: 六四得位,而上順於五,是得節之道。 但能安行此節而不改變,則何往不通,故曰「安節亨」, 明六三以失位乘剛,則失節而招咎, 六四以得位承陽,故安節而致亨。

觀看全文 (96 字)