Skip navigation
水澤節 六三
象曰:不節之嗟,又誰咎也。
彖曰:節,亨,剛柔分,而剛得中。苦節不可貞,其道窮也。說以行險,當位以節,中正以通。天地節而四時成,節以制度,不傷財,不害民。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 當其獲利,驕奢無度,一旦耗失,便致哀嗟,咎由自取耳。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 臨時不謀,後悔難追。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 隨得隨失。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 三以陰居陽,地位不當,必致先富後貧。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 壯不自檢,老大徒悲,其將誰怨乎。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 有先喜後悲之象。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病由不節飲食所致,幸無大咎。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 付之一嘆,不須怨人。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
水澤節 » 六三卦象
2013/09/14 00:15
《高島斷易》6006-節 六三
六三,不節若,則嗟若,無咎。 《象傳》曰:不節之嗟,又誰咎也? 三居[兌]之上,上盡開口,為漏澤,不節之象。 蓋[兌]澤至三,[坎]水既盈,一時任意挹取,不知節省,至後將不繼,不免咨

觀看全文 (251 字)

水澤節 » 六三卦象
2011/01/07 22:32
明治二十年(1887)十一月,舊大垣藩主戶田氏共伯,任澳大利亞全權公使,偕眷屬赴任,臨發橫濱,枉駕余宅。此時送者不下數十人,伯曰:「請占海上平安。」筮得節之需。
三爻居內外卦之交,正合貴下出外遠行之兆;坎為水,兌為澤,有大海之象。 三動體需,需《彖》曰「險在前也」,知此行防有險難。 卦反渙,渙象為「風行水上」,知必有風;兌正西,坎正北,知其風必自西而北。

觀看全文 (314 字)