Skip navigation
水澤節 六三 爻辭 不節若,則嗟若,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 當其獲利,驕奢無度,一旦耗失,便致哀嗟,咎由自取耳。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 臨時不謀,後悔難追。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 隨得隨失。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 三以陰居陽,地位不當,必致先富後貧。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 壯不自檢,老大徒悲,其將誰怨乎。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 有先喜後悲之象。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病由不節飲食所致,幸無大咎。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 付之一嘆,不須怨人。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
水澤節 » 六三爻辭
2011/01/23 18:21
《周易正義》6008-節六三
[b]●[六三:不節若,則嗟若,無咎。][/b] 若,辭也。 以陰處陽,以柔乘剛,違節之道,以至哀嗟。 自己所致,無所怨咎,故曰「無咎」也。 [疏]正義曰: 節者,制度之卦,處節之時,位不可失, 六

觀看全文 (112 字)