Skip navigation
水澤節 九二
象曰:不出門庭,失時極也。
彖曰:節,亨,剛柔分,而剛得中。苦節不可貞,其道窮也。說以行險,當位以節,中正以通。天地節而四時成,節以制度,不傷財,不害民。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 貨物充積,時價得宜,本可獲利,乃因拘墟失時,反致耗損。兌為毀折,是失象也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 時可進取,乃畏首畏尾,固守不出,反致凶也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 時會未逢,難望成名。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 門戶閉鎖,無人之象,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途方盛,時會亦好,咎在因循自誤,為可惜也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 桃夭失時,難免曠怨,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病由步履艱難,幾成痿痹。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 是內竊也。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有囚禁之禍。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
水澤節 » 九二卦象
2013/09/14 00:15
《高島斷易》6005-節 九二
九二,不出門庭,凶。 《象傳》曰:不出門庭,凶,失時極也。 戶在內,門在外,初為戶,二為門,由內而外也。 初為內,[坎]水始至,塞之以防其漏; 二則漸至於外,水既盛,宜通之,而猶曰

觀看全文 (310 字)

水澤節 » 九二卦象
2011/01/07 22:27
吾友歸藩士某,維新之際,勸王死節,其後裔落魄無依…
有警吏某氏來曰:「吾友歸藩士某,維新之際,勸王死節,其後裔落魄無依。余眷含舊情,竭力賑助,以其子弟三人,招使來京,就學十數年,因之耗費,積累至六七千金,然猶以鄉里田產,得值萬金可償。詎意利息倍增,迄今

觀看全文 (540 字)