Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 貨物充積,時價得宜,本可獲利,乃因拘墟失時,反致耗損。兌為毀折,是失象也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 時可進取,乃畏首畏尾,固守不出,反致凶也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 時會未逢,難望成名。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 門戶閉鎖,無人之象,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途方盛,時會亦好,咎在因循自誤,為可惜也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 桃夭失時,難免曠怨,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病由步履艱難,幾成痿痹。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 是內竊也。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有囚禁之禍。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
水澤節 » 九二爻辭
2011/01/23 18:19
《周易正義》6006-節九二
[b]●[九二:不出門庭,凶。][/b] 初已造之,至二宜宣其制矣,而故匿之,失時之極,則遂廢矣。故不出門庭,則凶也。 [疏]正義曰: 初已製法,至二宜宣。若猶匿之,則失時之極,可施之事,則遂廢矣。 不出門庭,所以致凶,故曰「不出門庭,凶」。

觀看全文 (87 字)