Skip navigation
水澤節 初九 象曰 不出戶庭,知通塞也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜坐賈,不宜行商,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 初當離散之餘,軍民乍聚,宜養其銳氣,不宜出戰。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 目下宜杜門靜守,至四爻可以成名。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途未盛,宜謹守戶庭,得以免咎。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 初與四相應,四得承順之道,即婦道之正也,故無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 安居靜養,無害。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 尚在戶庭之內,可尋得。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 尚未起行。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
水澤節 » 初九象曰
2011/01/23 18:19
《周易正義》6005-節初九 象辭
[b]●[《象》曰:「不出戶庭」,知通塞也。][/b] [疏]正義曰: 「知通塞」者,識時通塞,所以不出也。

觀看全文 (34 字)