Skip navigation
水澤節 初九 爻辭 不出戶庭,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜坐賈,不宜行商,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 初當離散之餘,軍民乍聚,宜養其銳氣,不宜出戰。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 目下宜杜門靜守,至四爻可以成名。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途未盛,宜謹守戶庭,得以免咎。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 初與四相應,四得承順之道,即婦道之正也,故無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 安居靜養,無害。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 尚在戶庭之內,可尋得。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 尚未起行。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
水澤節 » 初九爻辭
2011/01/23 18:18
《周易正義》6004-節初九
[b]●[初九:不出戶庭,無咎。][/b] 為節之初,將整離散而立制度者也, 故明於通塞,慮於險為,不出戶庭,慎密不失,然後事濟而無咎也。 [疏]「初九」至「無咎」。 ○正義曰: 初九處節之初,將立

觀看全文 (171 字)