Skip navigation
水澤節 卦象
象曰:澤上有水,節﹔君子以制數度,議德行。
彖曰:節,亨,剛柔分,而剛得中。苦節不可貞,其道窮也。說以行險,當位以節,中正以通。天地節而四時成,節以制度,不傷財,不害民。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 澤有水,富饒之象。法制既精,議論亦確,無不獲利也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 節制之軍,登高涉險,可守可成。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 品行端正,律度精詳,有魚龍得水之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 宅臨大澤,家道富有,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途中正,財源富有,惟宜外節出納,內節身心,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 坎男兌女,水澤相成,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病宜節飲食,慎行動。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水澤節 » 卦象
2011/02/08 09:49
《周易注》 節
[b]節,亨。苦節不可貞。[/b] [b]彖曰:節,亨,剛柔分,而剛得中。[/b] 【注】坎陽而兌陰也。陽上而陰下,剛柔分也。剛柔分而不亂,剛得中而為制,主節之義也。節之大者,莫若剛柔分,男女別也

觀看全文 (525 字)

水澤節 » 卦象
2011/01/17 00:41
《京房易傳》 兌下坎上 節
水居澤上,澤能積水。陽止於陰,故為節。節者,止也。陽蕩陰而積實,居中悅內,而險於前。陰陽進退,金水交運,與兌為飛伏。 (丁巳火,戊寅木。)元士立元首,見應諸侯。(金火受其氣,納到內。) 建起甲申至己

觀看全文 (216 字)

水澤節 » 卦象
2011/01/05 19:17
《周易本義》節卦
●[節 兌下坎上] [b]●[節,亨,苦節,不可貞。][/b] 節,有限而止也。 為卦下兌上坎,澤上有水,其容有限,故為節。 節固自有亨道矣。 又其體陰陽各半,而二五皆陽,故其占得亨。 然至於太甚,則

觀看全文 (577 字)