Skip navigation
水澤節 象曰 澤上有水,節﹔君子以制數度,議德行。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 澤有水,富饒之象。法制既精,議論亦確,無不獲利也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 節制之軍,登高涉險,可守可成。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 品行端正,律度精詳,有魚龍得水之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 宅臨大澤,家道富有,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途中正,財源富有,惟宜外節出納,內節身心,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 坎男兌女,水澤相成,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病宜節飲食,慎行動。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水澤節 » 象曰
2013/09/13 21:45
《高島斷易》6003-節 象辭
《大象》曰:澤上有水,節,君子以制數度,議德行。 「澤無水」曰[困],「澤有水」曰[節],有水而不節,則澤亦涸,是以君子取象於節也。 「數度」者,權量法度之謂也;「德行」者,道德性命之事也

觀看全文 (269 字)

水澤節 » 象曰
2011/01/23 18:17
《周易正義》6003-節 象辭
[b]●[《象》曰:澤上有水,節。君子以制數度,議德行。][/b] [疏]正義曰: 「澤上有水,節」者,水在澤中,乃得其節,故曰「澤上有水,節」也。 「君子以制數度,議德行」者,數度,謂尊卑禮命之多

觀看全文 (105 字)