Skip navigation
專業論命首選:論命平台
卦主
天水訟 九四 爻辭 不克訟,復即命,渝安貞,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 四與初為敵,初既「不永所事」,四亦克無可克,故曰「不克」。乾為君,「命」,君命也,凱旋而復命于君。戰,危事也,變危而安,故吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 玩爻象,知其商業必與初爻合辦,初既「不永所事」,四亦復而「即命」,復命猶言罷事也,故吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 內卦坎為女家,外卦乾為男家,坎初曰「不永所事」,四亦復而「即命」,是變計改婚也。象曰「不失也」,謂不失其道也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 至致不克,凶象也。「復」謂重生也。坎為疾,為炎,乾為生,為慶,復命即復乾也。變而得安,故吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
天水訟 » 九四爻辭
2011/01/10 00:01
《周易正義》0610-訟九四
[b]●[九四:不克訟。][/b] 初辯明也。 [疏]正義曰: 九四既非理陵犯於初,初能分辯道理,故九四訟不勝也。 [b]●[復即命渝,安貞吉。][/b] 處上訟下,可以改變者也,故其咎不大。 若

觀看全文 (344 字)