Skip navigation
卦主
天水訟 象曰 天與水違行,訟﹔君子以作事謀始。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 天乾也,乾為剛武,水坎也,坎為寇盜,故主訟事,亦主軍事。兩軍相違,以致成戰,而其所以相違者,則在未戰之始,故曰「君子以作事謀始」,即孔子慎戰之旨也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 訟卦內互離,離為資斧,外互巽,巽為商,有營商之義焉。營商之道,相合相成,相違則敗,且乾為始,坎為謀,故曰「作事謀始」。善其始,乃可圖其終,斯商業得久大矣,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 乾健也,坎險也,是乾欲進而陷於坎險,此功名之所以難也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病之始起,必由陰陽不和,不和則行違,行違則成疾。治之者,宜先慎乎始。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 婚姻者,合兩姓之好而成,有相合,無相違也。男有家,女有室,為人倫之始,故君子必求淑女,是謀始之道也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 物在高處,墜落水中,不可復得。恐大有口舌之爭。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
天水訟 » 象曰
2013/08/31 15:19
《高島斷易》0603-訟 象辭
《大象》曰:天與水違行,訟,君子以作事謀始。 上卦為[乾],天陽上行,下卦為[坎]水性就下, 上下各異其性,各進反對之方向。 在八卦中剛健充實者,無如[乾];艱難憂苦者,無如[坎];

觀看全文 (536 字)

天水訟 » 象曰
2011/01/10 13:38
《周易正義》0603-訟 象辭
[b]●[《象》曰:天與水違行,訟。君子以作事謀始。][/b] 「聽訟,吾猶人也。必也使無訟乎?」無訟在於謀始,謀始在於作制。 契之不明,訟之所以生也。 物有其分,職不相濫,爭何由興? 訟之所以起,契

觀看全文 (304 字)