Skip navigation
卦主
天水訟 卦辭 訟:有孚,窒。惕中吉。終凶。利見大人,不利涉大川。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 天乾也,乾為剛武,水坎也,坎為寇盜,故主訟事,亦主軍事。兩軍相違,以致成戰,而其所以相違者,則在未戰之始,故曰「君子以作事謀始」,即孔子慎戰之旨也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 訟卦內互離,離為資斧,外互巽,巽為商,有營商之義焉。營商之道,相合相成,相違則敗,且乾為始,坎為謀,故曰「作事謀始」。善其始,乃可圖其終,斯商業得久大矣,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 乾健也,坎險也,是乾欲進而陷於坎險,此功名之所以難也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病之始起,必由陰陽不和,不和則行違,行違則成疾。治之者,宜先慎乎始。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 婚姻者,合兩姓之好而成,有相合,無相違也。男有家,女有室,為人倫之始,故君子必求淑女,是謀始之道也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 物在高處,墜落水中,不可復得。恐大有口舌之爭。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
天水訟 » 卦辭
2013/08/31 02:16
《高島斷易》0601-訟 卦辭
(合併於「《高島斷易》0602-訟 彖辭」http://destiny.xfiles.to/app/iching/comment/2084?108 之下)

觀看全文 (60 字)

天水訟 » 卦辭
2011/01/09 23:32
《周易正義》0601-訟 卦辭
坎下乾上。 [b]●[訟:有孚,窒惕,中吉,][/b] 窒謂窒塞也。皆惕,然後可以獲中吉。 [疏]正義曰: 窒,塞也。惕,懼也。 凡訟者,物有不和,情相乖爭而致其訟。 凡訟之體,不可妄興,必有信實,

觀看全文 (172 字)